LAPPEENRANNAN I APTEEKKI

TERVETULOA PALVELEVAAN JA ASIANTUNTEVAAN LAPPEENRANNAN I APTEEKKIIN

Apteekissamme on ammattitaitoinen, ystävällinen ja palvelualtis henkilökunta, joka mielellään neuvoo ja opastaa lääkehoitoa koskevissa kysymyksissä. Asiointi apteekissamme on helppoa, myös liikuntarajoitteisille ja lastenvaunujen kanssa liikkuville.

Lappeenrannan I apteekki sijaitsee Lappeenrannan keskustan läheisyydessä kauppakeskus Prismassa hyvien kulkuyhteyksien ja ilmaisten parkkipaikkojen äärellä.

Meiltä saat bonusta S-etukortilla itsehoitovalmisteista, joita ei ole rekisteröity lääkkeiksi.
 


TIEDOTE 16.12.2016

Vuodenvaihde tuo muutoksia lääkekorvauksiin ja reseptiasiointiin apteekissa

Merkittävimpiä muutoksia ovat paperiresepteistä luopuminen, reseptien voimassaoloajan piteneminen vuodesta kahteen vuoteen sekä peruskorvattavien lääkkeiden hankintavälin tarkempi seuranta.

Uudet ja aiempaa kalliimmat lääkkeet kasvattavat Kelan lääkekorvausmenoja. Kasvun hillitsemiseksi hallitusohjelmassa on päätetty, että Kelan lääkekorvausmenoja leikataan 150 miljoonalla eurolla, josta 134 miljoonan euron leikkaus toteutetaan vuonna 2017.

Säästöt toteutetaan lääkkeiden hintakilpailua lisäämällä, lääkejätteen vähentämisellä, järkevän lääkehoidon edistämisellä ja muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinien siirtämisellä alempaan erityiskorvausluokkaan.

Apteekkari Anja Pesonen Lappeenrannan I apteekista muistuttaa, että esimerkiksi käyttämättä jääneet lääkkeet aiheuttavat turhia kustannuksia sekä asiakkaalle että yhteiskunnalle.

– Vuodenvaihteessa käyttöön tulevilla toimenpiteillä näitä kustannuksia pyritään vähentämään. Osa käyttämättömistä lääkkeistä päätyy luontoon, joten toimilla on myös ympäristön kannalta myönteinen vaikutus.

Korvauksiin tarkempi seuranta

Peruskorvattavien lääkkeiden hankintavälin seurantaan kiinnitetään vuodenvaihteen jälkeen aiempaa tarkemmin huomiota. Aiemmin sama käytäntö on koskenut erityis- ja lisäkorvattuja lääkkeitä. Tavoitteena on vähentää kotiin kertyvien lääkkeiden määrää ja sitä kautta lääkehävikkiä.

– Peruskorvattavista reseptilääkkeistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Uudesta lääke-erästä voi jatkossa saada korvausta aikaisintaan kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on ostettu kerralla kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä, kertoo Anja Pesonen.

Kalliita, yli 1 000 euroa pakkaukselta maksavia lääkehoitoja saa jatkossa kerralla korvattuna vain kuukauden tarvetta vastaavan määrän. Erityisen kalliita lääkkeitä käytetään esimerkiksi syövän, veren hyytymishäiriöiden ja reuman hoidossa. Kelan tilastojen mukaan tällaisia pakkauksia on myynnissä alle 200.

– Tällaisia lääkkeitä hankkivat asiakkaat haluavat toisinaan jo nyt lääkeostonsa pienemmissä erissä, koska kalliiden, usein esimerkiksi kylmäsäilytystä vaativien lääkkeiden säilyttäminen kotona koetaan riskiksi.

Kuukauteen rajoitettu korvausoikeus koskee vain pientä osaa lääkkeiden käyttäjistä. Korvausta tällaisista lääkkeistä saa noin 29 000 henkilöä. Silti säästöpotentiaali on merkittävä, sillä kalliista lääkkeistä maksetut korvaukset ovat noin 370 miljoonaa euroa eli noin neljäsosa kaikista lääkekorvauksista.

– Valtaosa lääkkeiden käyttäjistä voi edelleen hankkia lääkkeensä korvattuina kolmen kuukauden välein.

Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään ensi vuoden alussa alempaan erityiskorvausluokkaan. Muutoksen jälkeen Kela korvaa muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinien hinnasta 65 prosenttia, eli korvattavuus on samalla tasolla esimerkiksi sepelvaltimo- ja verenpainetaudin lääkkeiden kanssa. Insuliinihoito säilyy yhä ylemmässä, 100 prosentin erityiskorvausluokassa.

Hintakilpailua lisätään esimerkiksi siirtämällä epilepsialääkkeet apteekissa tehtävän lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piirin silloin, jos niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin epilepsiaan. Muissa käyttöaiheissa lääkitys voidaan jatkossa vaihtaa apteekissa edullisempaan vastaavaan valmisteeseen.

Lääkemääräyksiin muutoksia

Vuodenvaihteessa tulee voimaan myös muita apteekkiasiointiin vaikuttavia muutoksia. Jatkossa kaikki lääkemääräykset laaditaan sähköisesti. Lääkäri voi antaa lääkemääräyksen kirjallisesti tai puhelimitse vain poikkeustilanteissa, esimerkiksi teknisen häiriön takia. Näissä tilanteissa apteekki muuttaa reseptit sähköisiksi. Potilas ei voi enää kieltäytyä sähköisestä lääkemääräyksestä.

Apteekkari Anja Pesonen kuitenkin muistuttaa, että vuoden 2016 aikana määrätyt paperi- ja puhelinlääkemääräykset toimitetaan apteekeissa normaalisti lääkemääräyksen voimassaolon loppuun asti.

Vuoden 2017 alusta alkaen lääkemääräysten voimassaoloaika pitenee kahteen vuoteen. Aikaisemmin resepti oli voimassa vuoden. Tavoitteena on vapauttaa lääkärien työaikaa reseptien uusimisesta muihin tehtäviin ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia.

– Joillain lääkkeillä lääkemääräyksen voimassaoloaika säilyy vuoden mittaisena. Tällaisia ovat esimerkiksi huumausaineiksi luokiteltavat sekä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, joita ovat esimerkiksi punaisella kolmiolla merkityt lääkkeet. Ennen vuoden 2017 alkua kirjoitetut lääkemääräykset ovat voimassa yhden vuoden, ja niillä voi asioida apteekissa normaalisti lääkemääräyksen voimassaolon loppuun asti.

Lääkekorvausten yleiset periaatteet ennallaan

Alkuomavastuu (50 euroa), lääkekorvausluokkien korvausprosentit (peruskorvaus 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %) ja ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 euroa / lääke) eivät muutu.

Vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto laskee hieman vuonna 2017, jolloin se on 605,13 euroa (tänä vuonna 610,37 euroa). Asiakkaan itse maksama osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta. Jos tämä raja ylittyy, asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jolloin hän maksaa korvausten piiriin kuuluvista lääkkeistään vain ostokertakohtaisen omavastuun 2,50 euroa / lääke.

Lisätietoja: Lappeenrannan I apteekki, Puhakankatu 9-11, 53600 Lappeenranta, puh. 05 453 0009

FAKTALAATIKKO

Nämä muuttuvat

  • Korvattavien lääkkeiden hankintaväliä seurataan tarkemmin.
  • Erittäin kalliita lääkkeitä korvattuna vain kuukauden tarve kerrallaan.
  • Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään alempaan erityiskorvausluokkaan.
  • Epilepsialääkkeet apteekissa tehtävän lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piirin silloin, jos niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin epilepsiaan.
  • Kaikki lääkemääräykset sähköisiksi.
  • Lääkemääräysten voimassaolo pitenee yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.

Nämä ennallaan

  • Alkuomavastuu 50 euroa.
  • Peruskorvaus 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %.
  • Ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 euroa / lääke).
  • Vuonna 2017 vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on 605,13 euroa (tänä vuonna 610,37 euroa). Korvausten piiriin kuuluvista lääkkeistä maksetaan tämän jälkeen vain ostokertakohtainen omavastuu 2,50 euroa / lääke.

 

 

TYÖPAIKKAKASSA -SOPIMUKSET

 
Lappeenrannan I apteekilla on seuraavien työpaikkakassojen kanssa voimassa olevat sopimukset:
            *Ihalaisen tehdasalueen sairauskassa
            *Vakuutuskassa Enerkemi
            *Koneen työntekijöiden vakuutuskassa
            *Koneen toimihenkilöiden vakuutuskassa
            *Sairauskassa Laiva
            *Paperialan Imatran sairauskassa
            *Repolan toimihenkilöiden sairauskassa
            *Sairauskassa ROLLIKKA
            *Seikun Sahan työntejäin sairauskassa
            *Sairauskassa Simpele
            *L&T sairauskassa
            *Imatran Terästehtaan Sairauskassa
            *Tradekan sairauskassa

Yhteystiedot


Puhakankatu 9-11
53600 LAPPEENRANTA
Sijainti kartalla >>

Puh. 05 - 453 0009 pvm / mpm
Fax. 05 - 453 0480
email: apt0426(at)apteekit.net 

Apteekkari:
Anja Pesonen
Puh. 05 - 453 0480

Avoinna:

ma – pe                  8-20

la                            8-18

su                           11-18